Cor Roeven

Cor Roeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren op 19 maart 1962 en opgegroeid in het brinkdorpje Den Hout. 

Van jongs af aan was ik al aan het zagen en timmeren en bouwde ons eigen "clubhok" zoals we dat noemde. Het voortgezet onderwijs heb ik op de L.T.S. in Oosterhout gevolgd en had daar gekozen voor het vak Metselen. 

Onze leraar was Frans Heppenhuis, een uitmuntend vakman en docent. Hij leerde ons niet alleen een recht muurtje metselen maar we mochten allerlei bogen, strekken, ezelsruggen en  vele vormen van siermetselwerk maken. Lessen waar ik nu na 40 jaar nog steeds veel profijt van heb. Zijn stem klink nog steeds in mijn oor. 

Als bouwondernemer heb ik heel wat jongens opgeleid, om ze een vak te leren, maar vooral om ze met volledige aandacht in het "hier en nu" te laten werken. Hierdoor gingen hun prestaties in kwaliteit en kwantiteit omhoog, ze werkten veiliger en hadden plezier in hun werk en we kenden nauwelijks verzuim. 

Wij bouwen nog steeds met aandacht.

 

In mij heeft altijd al de "drive" gezeten om m'n vak over te dragen.

Nu ik in aanmerking kwam om de Theresiakerk in Waspik-Boven te mogen gaan gebruiken voor het stichten van een vakschool, heb ik deze kans met beide handen aangenomen en heb "Vakschool Bouwnijverheid" opgericht. 

Samen met andere vaklieden uit de omgeving gaan we onze kennis en ervaring overdragen aan zowel jongeren die nog niets kunnen als collega's die een opfriscursus of verbreding van hun kennis willen. Uiteraard zijn ook de doe-het-zelvers en hobbyisten  van harte welkom !

 

Cor Roeven   

 

 

 

 

Metselbedrijf C. Roeven Oosterhout  06-53728445

Vakschool Bouwnijverheid

Metselaarsgilde Nederland (facebook)