Vakschool Bouwnijverheid

 

Vakschool Bouwnijverheid is een initiatief van Metselbedrijf C. Roeven. 

Er worden vakopleidingen gegeven aan zowel beginners als professionals.

 

 

De leraren zijn zelfstandige-  of gepensioneerde topvaklieden die hun kennis en ervaring overdragen.


Iedereen die een cursus wilt volgen is welkom, er wordt in princiepe in de Nederlands taal les gegeven.

Bij een cursus op maat kan er ook in het Engels of Duits les worden gevolgd.


 

 

Waarom Vakschool Bouwnijverheid.

Als all round metselaar werk ik al heel mijn leven als zelfstandig ondernemer in de bouw en vind dat de tijd is aangebroken om m'n kennis en ervaring  meer en meer over  te gaan dragen aan anderen.

Na vele gesprekken met collega ondernemers, opdrachtgevers, jonge metselaars en -timmerlieden, kreeg ik het beeld dat velen van hen niet tevreden zijn met de huidige opleidingen. 

Er wordt vooral gesproken over de monopolie positie en de hoge kosten van de huidige vakopleidingen.

Aannemers krijgen steeds meer moeite om goede vaklieden te vinden. Wanneer ze een leerling aanstellen moeten ze daar meestal een te hoge prijs voor betalen die niet in verhouding staat met de produktie van deze leerling. Daarnaast is de vakman (leermeestser) teveel tijd kwijt om een bepaalde handelng aan de leerling uit te leggen en voor te doen.  Bij een foute handeling van de leerling drukt dat dan meteen op de omzet, door de verloren tijd en het verspilde materiaal.

Dan mogen we vooral de vaklieden zelf niet vergeten, die na hun verworven specialisatie, waarin ze dagelijks werkzaam zijn, vaak geen mogelijkheid meer krijgen om in de breedte hun vak uit te breiden. Het is gewoonweg ..te duur...of de werkzaamheden komen te weinig voor bij de klussen waar ze bezig zijn. Dit kan worden gezien als een stagnatie in de verdere ontwikkeling van een goede vakman.

De groep ZZP-ers staan er al helemaal alleen voor. Haast niemand zal hen iets bij leren, terwijl er steeds meer van deze mensen wordt geëist. De groep ZZP-ers wordt ook steeds jonger en werken vaak voor een uitzendbureau. Ze worden regelmatig ingezet op onderdelen die ze niet of nauwelijks beheersen, terwijl er wel 100% kwaliteit van deze mannen wordt verwacht. Ze krijgen ook nog eens te maken met de volledige aansprakelijkheid voor hun activiteiten. Eigenlijk kan het ze vaak niet eens kwalijk worden genomen als er iets mis gaat. Ze staan immers veelal voor de keuze: Toch maar aan beginnen, of, "geen werk = geen geld". Juist deze groep professionals hebben nu een kans om vakkundig bijgeschoold te worden tijdens een avondprogramma. 

Vakschool Bouwnijverheid geeft les buiten het arbeidsproces, zodat je zonder werkdruk iets kan leren van de beste vaklieden.  Met "cursussen op maat" kan je zelf aangeven in welk onderdeel je bijgeschoold wilt worden. Wij zorgen voor de juiste docent.

 

Kortom: Het wordt steeds moeilijker om kennis over te dragen tijdens het arbeidsproces.

 

Vakschool Bouwnijverheid biedt cursussen aan voor zowel beginners als vaklieden.

 

1. Bij Vakschool Bouwnijverheid kan je als privé persoon een opleiding volgen, tussenkomst van derden is niet noodzakelijk. . 

Bedrijven, scholen  en instanties kunnen ook cursussen voor iemand inkopen. 

Men kan voor sommige opleidingen een diploma halen.

De diploma's zijn niet erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 

 

 

 

 

 

 

Cor Roeven

                                                            ___________________________________________________________________

 

Algemene voorwaarden

 

[ De algemene voorwaarden zijn in ontwikkeling ]

Bij de cursussen en activiteiten zijn geen maaltijden inbegrepen tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

Deelname aan workshops, cursussen en andere activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer of diens werkgever. Zowel werkgevers als deelnemers zullen nimmer de eigenaar en/of medewerkers van Vakschool Bouwnijverheid aansprakelijk stellen voor enigerlei schade of gebrek.

Deelnemers verklaren in goede lichamelijke en geestelijk gezondheid te verkeren die nodig is om de cursus te volgen. Roken in het gebouw is niet toegestaan. Onze diploma's worden niet erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Vóór aanvang van de eerste les dient een leerovereenkomst en gezondheidsverklaring te worden ondertekend. De lesgelden dienen vooraf te worden voldaan. Een gemiste les kan in overleg worden ingehaald wanneer men meer dan 24 uur van te voren heeft afgemeld.